Шаблоны Revit для Казахстана Шаблоны Revit для Казахстана

Шаблоны Revit для Казахстана

Бұл бетте Autodesk Revit – флагмандық BIM платформасында үйлесімді және тиімді жұмыс жасау үшін барлық қажетті материалдарды таба аласыз

Арнайы Қазақстан Республикасы үшін келесі бөлімдер бойынша Autodesk Revit шаблонның үлгілері бейімделген:

 • Сәулет шешімдері (АР)
 • Темірбетон конструкциялары (КЖ)
 • Металл конструкциялар (КМ)
 • Ауаны жылыту, желдету және кондиционерлеу)
 • Ішкі су құбыры және канализация (ВК)
 • Ішкі электр жабдықтары және жарықтандыру (ЭОМ)

Әрбір Autodesk Revit үлгісі қажетті компоненттер мен баптауларды қамтиды:

 • BIM-моделін құруға арналған жүйелік және пайдаланушылық семейств кітапханасы
 • Қазақстан Республикасының нормативтік құжаттамасына барынша сәйкес келетін бірыңғай ресімдеу элементтері (мәтін, өлшемдер, сызбалар, биіктік белгілер, маркалар, негізгі жазу, титул парағы және т. б.).)
 • Құжаттаманы жылдам ресімдеу үшін түрлер үлгілері
 • Қазақстан Республикасының нормативтік құжаттарына сәйкес жобалау және жұмыс құжаттамасын шығару үшін қажетті ерекшеліктер мен ведомостардың толық жиынтығы
 • Рутиндік тапсырмаларды автоматтандыруға және жобалық құжаттаманы ресімдеуді жеделдетуге арналған макростар мен скрипттер.

На этой странице вы найдёте все необходимые материалы для построения слаженной и эффективной работы в Autodesk Revit – флагманской BIM-платформе от Autodesk.

Специально для Республики Казахстан были адаптированы шаблоны проектов Autodesk Revit по следующим разделам:

 • Архитектурные решения (АР)
 • Конструкции железобетонные (КЖ)
 • Конструкции металлические (КМ)
 • Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха (ОВ)
 • Внутренние водопровод и канализация (ВК)
 • Внутреннее электрооборудование и освещение (ЭОМ)

Каждый шаблон Autodesk Revit содержит максимум необходимых компонентов и настроек:

 • Библиотеку системных и пользовательских семейств для построения BIM-модели
 • Единые элементы оформления, максимально соответствующие нормативной документации Республики Казахстан (текст, размеры, выноски, высотные отметки, марки, основная надпись, титульный лист и т.п.)
 • Шаблоны видов для быстрого оформления документации
 • Полный комплект спецификаций и ведомостей, необходимых для выпуска проектной и рабочей документации в соответствии с нормативными документами Республики Казахстан
 • Макросы и скрипты для автоматизации рутинных задач и ускорения оформления проектной документации.

К шаблонам прилагается подробное руководство.


 Шаблоны проекта Revit к BIM Стандарту. Раздел АР.

Шаблоны проекта Revit к BIM Стандарту. Раздел КЖ.

Шаблоны проекта Revit к BIM Стандарту. Раздел КМ.

Шаблоны проекта Revit к BIM Стандарту. Раздел ОВ.

Шаблоны проекта Revit к BIM Стандарту. Раздел ЭОМ.

Шаблоны проекта Revit к BIM Стандарту. Раздел ВК.

Библиотека семейств Revit к BIM Стандарту

Руководство к шаблонам Autodesk Revit

В документе «ОписаниеШаблонов» содержится описание принципов работы и содержимого всех шаблонов проектов Revit.

ADSK_KZ_ОписаниеШаблонов_r2019_v1.0.pdf(12.66 MB)

Связанные продукты: Revit 2023
14.04.2020

Возврат к списку